Noen viktige datoer

Områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand Fra kommunen har vi fått opplyst at planen legges ut for høring 17. Februar og vil ligge ute i 6 uker. Generalforsamling Flaskebekk vel Det… Read more »

Historielaget er sjokkert

Akerhus Amtstidende har i dag en artikkel om områdeplan prosessen for Flaskebekk Nesodden: – Plan- og byggesaksutvalgets behandling og vedtak i møtet 15. desember legger opp til utstrakt bygging. Nesodden… Read more »