Åpen høring om områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand

18. august var styret invitert til en åpen høring om områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrandet . Flaskebekk Vel var sammen med Fylkeskommunen i Viken, Sjøstrand Vel, Historielaget, og Fortidsminneforeningen invitert til å delta på møtet med 2 personer og holde en presentasjon på maksimum10 minutter. Styret var representert ved styreformann Fredrik Meltzer og styremedlem Christine Holst.

Lenker;

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram