Nyheter

Vårdugnad lørdag 7. mai kl 11-15

Kjære Flaskebekkbeboer, Da er det tid for vårdugnad i vellet igjen. Styret har gått igjennom arbeidsoppgavene og utpekt områdeansvarlige for å få til en effektiv […]

Les mer →
Generalforsamling Flaskebekk Vel 2022

Styret har gleden av å innkalle til generalforsamling i Flaskebekk Vel onsdag 23. mars 2022, Kl.19.00-21.00 i Auditoriet på Tangenten. Dagsorden Godkjenning av innkalling og […]

Les mer →
Rådyr-plage i hager på Flaskebekk

I november i fjor (2021) fikk styret en henvendelse fra et av medlemmene i vellet på grunn av økende antall rådyr i området. Flere har […]

Les mer →
Vedrørende ny behandling av områdeplanen

Kjære medlemmer av Flaskebekk vel, Vi viser til vår epost sendt 6. desember til vellets medlemmer vedrørende ny behandling av områdeplanen i neste kommunestyremøte. Etter […]

Les mer →
Innkalling til Ekstrordinær Generalforsamling 11. oktober kl 18

Styret har mottatt et brev fra Viken Fylkeskomune som planlegger ny gang- og sykkelsti fra Flaskebekkkrysset til Granholt. De ønsker foreta grunnerverv av store deler […]

Les mer →
(Covidsikker-) vårdugnad lørdag 8. mai kl 11-15

Da er det tid for vårdugnad i vellet igjen. Styret har gått igjennom arbeidsoppgavene og utpekt områdeansvarlige for å få til en effektiv og hyggelig […]

Les mer →
Styrets komentarer til områdeplanen

Styret i Flaskebekk Vel har fått mandat fra vellets generalforsamling i 2021 til å uttale seg om punkter i planforslaget som omhandler Strandpromenaden med tilhørende […]

Les mer →
Offentlig ettersyn/høring av forslag til områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand

Kommunestyret vedtok i møte 27.01.2021 å legge ut forslaget til områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand, datert 27.01.2021 ut på offentlig ettersyn/høring jf. plan- og bygningsloven […]

Les mer →
Generalforsamling Flaskebekk Vel 2021

Styret har gleden av å innkalle til generalforsamling i Flaskebekk Vel onsdag 24. mars 2021, Kl.18.50-21.00 som et internett møte. Grunnet at Covid-19 pandemien vedvarer […]

Les mer →
Noen viktige datoer

Områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand Fra kommunen har vi fått opplyst at planen legges ut for høring 17. Februar og vil ligge ute i 6 […]

Les mer →
Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram