Brøyting og strøing av private veier til vinteren

Som vel de fleste har fått medhvert så opphører altså kommunenes ansvar for brøyting/strøing, og lys i lyktestolper for de såkalte private veiene på Nesodden fra førstkommende vinter. I den forbindelse innkalte Velet veilagene og representanter for private veier til et møte der det ble diskutert hvordan dette kan gjennomføres på en mest mulig måte. Som nevnt på årets Generalforsamling så er det hver enkelt veilags ansvar å finne en ordning på dette. Peo Olsen har allerede vært i kontakt med Simen Solberg som tidligere har brøytet for kommunen. Vel anbefaler at hver enkelt veilag å kontakte Simen for befaring og avtale evt. brøyting og inngå avtale evt.

Simen har telefon 95 05 53 70 og holder til på Berger Gård.
For de veiene som ikke har veilag oppfordres til å etablere veilag slik at dette kan ordnes. Velet minner om at dette altså er veilagenes ansvar – og det er det således veilaget som har den juridiske avtalen ovenfor Simen eller den som brøyter. Velstyret vil undersøke om detnne utgiftsposten gir mulighet for refusjon av MVA slik en delandre tjenester Velet kjøper. I såfall vil det være mulig at Velet kan være fakturaadresse i forbindelse med brøyting og vil kunne foreta betaling av regninger når beløpene er registrert innbetalt fra de respektive veilag.

Prisen oppgitt fra Simen er ca. kr 540,- pr. km for brøyting og kr 630,- pr. km for strøing.
Begge beløp er uten mva.

Velets Styre vil komme tilbake med mer info når vi vet svaret vedr. MVA-refusjon. Fram til dette oppfordres alle med private veier å ordne opp i dette før vinteren kommer. Det ble og på møtet bedt om at Flaskebekk Vel påtar seg ansvaret for å finne en løsning på skifting av lyspærer på veilys . Tilbakemelding på dette kommer når styret har behandlet saken. Så er det bare å håpe at det er en stund til brøyting er nødvendig.

Mvh
Styret Flaskebekk

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram