Flaskebar

Flaskebar arrangeres første onsdag i hver måned på søndre brygge, kl 1930 – 2230.

Arrangementet blir annonsert på forsiden og Facebook god tid i forveien, og på selve dagen settes også Flaskebar-skiltet ut i krysset Øvreveien/Flaskebekkveien. Arrangøransvaret går på rundgang blant vellets medlemmer.

Informasjon til bargjester
Kom! Og kos deg!

Informasjon til baransvarlige
Tid: Én gang i måneden (oftest første onsdag) i perioden oktober til mai fra 19.30 – 23.00.

Sted: Bryggehuset på Søndre Flaskebekk Brygge

Ansvarlig: Medlemmer av Flaskebekk Vel i henhold til liste på Bryggehuset og Velets hjemmeside

Opplegg: De ansvarlige kjøper inn øl og vin og selger til kostpris. Vanlig pris pr. 2019 er kr 30,- for vin og kr 35,- for øl.  Om noen ønsker å kjøre spesielle konsepter eller temaer – f.eks. Oktoberfest, trønderfest med karsk og DDE, mardi gras – er dette aldeles utmerket. Arrangører av Flaskebar må påse at ingenting blir stående igjen ute etter bar. 

«Flaskebarskiltet» som settes i krysset Flaskebekkveien og Øvreveien står i garasjen til Tone Spieler og Jan Palmers.

Penger og nøkler: Vellets formann har en kasse med kr 300  i vekslepenger, samt nøkkel til bryggehuset. Arrangør får dette hos leder og leverer tilbake etter evenementet. Ansvarlige må også påse at huset er låst og ryddet etter baren.

Varme: Det finnes gassovn til bruk på vinterstid. Pass på at det er nok gass.

Tidspunkter for Flaskebar er lagt ut på hjemmesiden, og ansvarlige oppfordres til å minne vellets medlemmer om baren ved mail, postkasselapper eller lignende.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram