Flaskebar'er 2019-20

Flaskebar arrangeres første onsdag i hver måned på søndre brygge, kl 1930 - 2300.

Terminliste:

  • onsdag 4 september (utgår)
  • onsdag 2. oktober (Hege)
  • onsdag 6. november (kommer)
  • onsdag 4. desember (kommer)
  • onsdag 8. januar (Fredrik M)
  • onsdag 5. februar (Jan C)
  • onsdag 4. mars (Mette & Johan)
  • onsdag 1. april (Hege & Torunn)
  • onsdag 6. mai (Ole & Raghild)
  • onsdag 3. juni (kommer)

Rutiner for baransvarlige

Tid: Én gang i måneden i perioden oktober til mai fra 19.30 – 23.00.

Sted: Bryggerhuset på Søndre Flaskebekk Brygge

Ansvarlig: Medlemmer av Flaskebekk Vel i henhold til liste på Bryggerhuset og Velets hjemmeside

Opplegg: De ansvarlige kjøper inn øl og vin og selger til kostpris.    Vanlig pris pr. 2019 er kr 30,- for vin og kr 35,- for øl.  Om noen ønsker å kjøre spesielle ”settinger” er dette flott.  Arrangører av Flaskebar må og passe på at ingenting blir stående igjen ute etter bar.  Å rydde inn evt. ting inngår som en del av rydding etter baren.

"Flaskebarskiltet", som kan sette i kysset Flaskebekkveien og Øvreveien, står i garasjen til Tone Spieler og Jan Palmers.

Penger og nøkler:  Velet ved Leder har en kasse med 300,- i vekslepenger, samt nøkkel til Bryggerhuset.   Ansvarlig får dette hos leder og leverer tilbake  til leder etter baren.   Ansvarlige skal og påse at huset er låst og ryddet etter baren .

Varme: Det er gassovn til bruk på vinterstid – slik at varmen kan holdes. Pass på at det er nok gass.

Tidspunkter for Flaskebar er og lagt ut på hjemmesiden, og ansvarlige oppfordres til å minne Velets medlemmer om baren ved mail, postkasselapper eller lignende.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram