Lag

Flaskebekk Badstuelag
Er du glad i ta badstue eller å utnytte bademulighetene året rundt? Den 19. desember ble vellets nye «varmestue» høytidlig åpnet i bryggehuset på nordre Flaskebekk. Badsuen er åpen for alle velmedlemmer, men vi oppfordrer til å tegne seg som medlem for å dekke bygge- og driftskostnadene. Les mer om badstuelaget

Flaskehalsene – vårt egent sangkor!
Er du glad i å synge? – hva er da vel bedre enn å kunne gjøre det sammen med gode naboer samt å slippe lang reisevei til øvinger. Å synge i et «nabo-kor» er også en god anledning til å bli bedre kjent med trivelige mennesker som bor i vel-området. Les mer om Flaskehalsene

Flaskebekk Fiskesalgsslag
Det begynte den 16. oktober 1987. Sterk storm og springflod raste over indre Østland. Vestfjorden gikk metervis over sine bredder. Vannmasser skylte tonnevis av vann mot strendene. Brygger og båter og badehus ble revet løs og ført innover mot Oslo. Nesoddinger vadet til knes fra båtene. Les om Fiskesalgslaget

Reguleringsgruppa i Flaskebekk vel
Styret har etablert en egen gruppe som jobber for at Flaskebekk blir regulert i.h.t. avstemningsresultatet fra ekstraordinær generalforsamling 20. september 2005. Formålet er å få regulert området slik at områdets helhetlige karakter og kulturhistoriske verdi sikres og tas vare på i framtiden. Les mer om Reguleringsgruppa

Strandpromenaden lag
Laget har ansvar for vedlikehold av Strandpromenaden fra Rødstuen til Promenadebakken. Laget møtes 4-5 ganger pr. år, i tillegg til dugnader. Les mer om Strandpromenaden lag

Flaskebekk Vannverk
Det er to sommervannledinger på Flaskebekk. Vannledningene sådann tihører ikke Flaskbekk Vel , men at at den er en del av tilbudet for enkelte husstander.

 • IS Vannledningen – Styret som består av Bjørn Olaf Bratz og Arvid Iversen.
 • Flaskebekk Vannverk – administeres av rørlegger Rørlegger Svein Tyreng AS v/ Petter mob 913 76 382

Veilag
(følgende lag og kontaktpersoner er reigistrert per feb-2015)

 • Øvreveien nord veilag – v/ Ricky Vatten
 • Øvreveien midtre veilag – v/Peo Olsen
 • Øvreveien syd veilag – v/Andre H Endresen
 • Nordveien veilag – v/Hans Vigmostad
 • Jørgen Bernes veilag – v/Finn Lewin
 • Lampepusserveien veilag – v/Torgeir Rødsand
 • Vardeveien og Torvbakken veilag – v/Øystein Kvalnes
 • Sydveien veilag – v/Magne Mandt
 • Strandpromenaden veilag – fra Flaskebekkveien ned til Wingers eiendom – v/ Inge B. Brekke

Veilagene i Flaskebekk Vel kan søke styret i vellet om støtte til tiltak som omhandler utbedring og vedlikehold av vei. Forutsatt at det er økonomi til det, kan styret gi en støtte på inntil 50% av budsjettert beløp for tiltak, dog begrenset til 10 000,-. Skriftlig søknad om økonomisk støtte skal i utgansgpunktet foreligge før arbeid igangsettes.

Styret november 2015