Lag

Flaskebekk Badstuelag
Er du glad i ta badstue eller å utnytte bademulighetene året rundt? Den 19. desember ble vellets nye «varmestue» høytidlig åpnet i bryggehuset på nordre Flaskebekk. Badsuen er åpen for alle velmedlemmer, men vi oppfordrer til å tegne seg som medlem for å dekke bygge- og driftskostnadene. Les mer om badstuelaget

Flaskehalsene – vårt egent sangkor!
Er du glad i å synge? – hva er da vel bedre enn å kunne gjøre det sammen med gode naboer samt å slippe lang reisevei til øvinger. Å synge i et «nabo-kor» er også en god anledning til å bli bedre kjent med trivelige mennesker som bor i vel-området. Les mer om Flaskehalsene

Flaskebekk Fiskesalgsslag
Laget har ansvar for å planlegge og koordinere vedlikehold av Søndre bryggehus, brygga og badebrygga. Laget ble til i oktober 1987. Sterk storm og springflod raste over indre Østland. Vestfjorden gikk metervis over sine bredder. Vannmasser skylte tonnevis av vann mot strendene. Brygger og båter og badehus ble revet løs og ført innover mot Oslo. Nesoddinger vadet til knes fra båtene. Les om Fiskesalgslaget

Reguleringsgruppa i Flaskebekk vel
Styret har etablert en egen gruppe som jobber for at Flaskebekk blir regulert i.h.t. avstemningsresultatet fra ekstraordinær generalforsamling 20. september 2005. Formålet er å få regulert området slik at områdets helhetlige karakter og kulturhistoriske verdi sikres og tas vare på i framtiden. Les mer om Reguleringsgruppa

Strandpromenaden lag
Laget har ansvar for å planlegge og koordinere vedlikehold av Strandpromenaden fra Rødstuen til Promenadebakken. I tillegg har de ansvar drift og vedlikehold av badeflåten utenfor søndre brygge. Laget møtes 4-5 ganger pr. år, i tillegg til dugnader. Les mer om Strandpromenaden lag

Veilag
(følgende lag og kontaktpersoner er reigistrert per jan-2020)

  • Øvreveien nord veilag – v/ Ricky Vatten (906 84 402)
  • Øvreveien midtre veilag – v/Peo Olsen (905 15 558)
  • Øvreveien syd veilag – v/Andre H Endresen (971 58 858)
  • Nordveien veilag – v/Hans Vigmostad (954 53 388)
  • Jørgen Bernes veilag – v/Henrik Tolfsby (971 58 858)
  • Lampepusserveien veilag – v/Torgeir Rødsand
  • Vardeveien – v/NN (kommer)
  • Torvbakken veilag – v/Rune Flordalen (416 66 444)
  • Sydveien veilag – v/Geir Knutsen (415 70 000)
  • Strandpromenaden veilag – fra Flaskebekkveien ned til Wingers eiendom – v/ Bjørn-Olaf Bratz (911 59 165)

Veilagene i Flaskebekk Vel kan søke styret i vellet om støtte til tiltak som omhandler utbedring og vedlikehold av vei. Forutsatt at det er økonomi til det, kan styret gi en støtte på inntil 50% av budsjettert beløp for tiltak, dog begrenset til 10 000,-. Skriftlig søknad om økonomisk støtte skal i utgansgpunktet foreligge før arbeid igangsettes.

Styret august 2020