Lag

Flaskebekk Badstuelag
Er du glad i ta badstue eller å utnytte bademulighetene året rundt? Badstuen i bryggehuset på nordre Flaskebekk er åpen for alle medlemmer av vellet. 
Les mer→ 

Flaskehalsene – vårt eget sangkor!
Er du glad i å synge? Hva er da vel bedre enn å kunne gjøre det sammen med gode naboer og slippe lang reisevei til øvinger? Å synge i et nabo-kor er også en utmerket anledning til å bli bedre kjent med trivelige mennesker som bor i området.
Les mer→

Flaskebekk Fiskesalgslag
Flaskebekk Fiskesalgslag har ansvar for å planlegge og koordinere vedlikehold av Søndre bryggehus, brygga og badebrygga.
Les mer→ 

Strandpromenadelaget
Strandpromenadelaget er en gjeng frivillige naboer som i nært samarbeid med styret tar vare på den unike strandpromenaden på Flaskebekk.
Les mer→

Veilag
Flesteparten av veiene på Flaskebekk er private, og snørydding, vedlikehold og andre anliggender organiseres derfor gjennom de ulike veienes veilag.
Les mer→

Flaskebar
Flaskebar arrangeres den første onsdagen i hver måned på søndre brygge, og er et månedlig høydepunkt for vellets medlemmer. På Flaskebar møter man flere naboer enn de man daglig snakker med over gjerdet og ved postkassen, og dette skaper et hyggelig treffpunkt som styrker de sosiale båndene i området.
Les mer→

Flaskebekk Petanque Klubb
Flaskebekk Petanque Klubb ble stiftet sommeren 2009. Klubben våkner plutselig til liv når det er meldt tropenetter og det er overskudd til å arrangere turneringer.
Les mer→

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram