FLASKEHALSENE

Er du glad i å synge? – hva er da vel bedre enn å kunne gjøre det sammen med gode naboer samt å slippe lang reisevei til øvinger. Å synge i et «nabo-kor» er også en god anledning til å bli bedre kjent med trivelige mennesker som bor i vel-området.

FLASKEHALSENE ble etablert våren 2008 og består av en ca 15 glade Flaskebekkværinger som øver én gang i uken hjemme hos Arvid Iversen.

Repertoaret består av forskjellige sanger – Bellmann, Taube, med mer. Det er 4-stemt sang med jevn fordeling på stemme. Dirigent og kunstnerisk leder, Arvid Iversen, har tidligere dirigert kor i Sandnes i 8 år – og liker godt med å arbeide med å få folk til å strekke seg litt lenger – og ikke minst inspirere folk til å lykkes om man har lyst. Hans inntrykk er at folk liker seg og liker å oppdage at man mestrer dette. De fleste kan synge  – om de bare finner frem stemmen – og ikke minst lærer å puste.

Flaskehalsene er liv laga …. og nye medlemmer er hjertelig velkommen.

Interesserte kan kontakte Arvid (tlf. 95 74 31 63).