Reguleringsgruppa 2005-2008

2005 -2008

Reguleringsgruppens medlemmer
Inge Olav Fure (leder)
Bjørn Olaf Bratz
Ole Krogness
Tom Senstad

Inge Olav Fure, Ingun B. Amundsen (engasjert arkitekt),Ole Krogness, Bjørn Olaf Bratz jr og Tom Senstad. (Foto Birger Libell)


Inge Olav Fure, Ingun B. Amundsen (engasjert arkitekt),Ole Krogness, Bjørn Olaf Bratz jr og Tom Senstad.

Velet ønsker å regulere området for å sikre atområdets helhetlige karakter og kultur-historiske verdi tas vare på i framtiden. Velets medlemmer har gjennom vedtak på general-forsamlinger gitt bred tilslutning til dette. Retning for reguleringsarbeidet skal være spesialområde bevaring.Styret har derfor etablert en egen gruppe som jobber for at Flaskebekk blir regulert i.h.t. avstemningsresultatet fra ekstraordinær generalforsamling 20. september 2005.

DOKUMENTOVERSIKT FOR REGULERINGSARBEIDET

Klikkbart kart finnes på våre gamle sider her.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram