Strandpromenaden lag

Laget ble etablert etter ønske fra styret. Laget er ment å være et hjelpende organ for styret. Styret er regjering og laget er departement. Styret vil med det første utarbeide mandat og retningslinjer for laget. Laget møtes 4-5 ganger pr. år, i tillegg til dugnader.

Medlemmer i Strandpromenadelaget:
• Håvard Homstvedt (leder)
• Petter B Schjelderup
• Ricky Vatten
• Nils Petter Brokstad
• Kristian Bye

Dokumenter og referater

Dokument
03.05.2006


Dugnad mai 2004 – bilde, T.H. Larsen


Dugnad mai 2004 – bilde, T.H. Larsen