Møtereferat - Strandpromenadelaget

Lagsmøte onsdag 3.mai 2006

Deltakere:
-       Rune Flordalen, Kristian  Bye, Nils P. Brokstad + Tom Senstad
-       (Birger hos tannlegen, Petter Blakstad i sør-amerika)

 Hovedpunkter fra møte:

 • brygga ligger ikke stabilt, utglidning pågår fortsatt og det haster med videre aksjon
 • TomS har målt forskjeller i sprekekr etc over de siste uker og kontinuerlig utglidning er påvist
  • Målte ca 70cm ned på brygga nordvestre hjørne
 • Oppsummering fra styremøte i vellet sist uke:
  • Det ønskes en kortsiktig løsning innenfor rammene av max ca 50.000 for at brygga skal kunne benyttes i sommer
  • Mer omfattende løsning for brygga forsøkes å fåes finansiert gjennon (bidrag) kommunen over ett til to års sikt
  • Holdningen i styremøte var at man nå trodde brygga lå stabilt (dette har altså vist ikke å være tilfelle)
 • Utfra styremøte hadde Npb en dialog med LindøyaSlipp om midl løsning, oppjekking og underbygging av treplatting som forutsatte stabil brygge, dette ville kunne gjøres innen nevnte rammer
 • Kystbygg var å så på brygga sist helg og skal komme med et tilbud på utbedring
  • Fagperson hos Kystbygg, som virket å ha god erfaring og kunnskap på slike brygger, trodde også at betingklossen nå lå stabilt, men anbefalte steinmatter i front for å unngå ytterligere utglidning/utvasking
 • Oppsummering fra møte:
  • Enighet om at rask aksjon nå er påkrevet
  • Skritt-1:
   • Få på plass masse (sprengstein, ca halv meter store, evt steinmatter) i hele bryggas lengde i front samt rundt på nordsiden i en høyde av halvannen meter fra bunnen, samlet 15-20kubikk
   • Denne steinen må en få fraktet hit, masse ligge rundt/på bunnen kan neppe benyttes
   • Snarest mulig
  • Skritt-2:
   • TomS sitt forslag om wire’re som strammes rundt utglidd kloss for å holde igjen denne syntes som det beste og mest relevante
   • Det sees på hvor man kan få fatt i materialer og hvem og når jobben kan gjøres (ønskes asap)
  • Skritt-3:
   • Jekke opp trebrygga/plattingen
  • Skritt-4 (lengre sikt, neste år/året etter…):
   • Full utbedring av betongbrygga, påstøping etc

Neste møte:

 • Tidspunkt kommer

Aksjoner:

 1. (fra forrige møte): Birger - Bryggehuset nordre. Forslag til hvordan dette skal benyttes, avsjekke med styret og evt andre som har tenkt på saken
 2. (fra forrige møte): Petter – nøkkel til bryggehusene. Fixe at promenadelaget har nøkkel til begge husene
 3. (fra forrige møte): Kristian – Dugnadsgeneral. Overordnet ansvarlig for gjennomføring av dugnad, fordeling av folkene sov.
 4. NilsP: Brygga – steinmasser i front
 5. Rune: Brygga – wire-løsning, konkretisere forslag, kostnader og tidplan
 6. TomsS: - måler hva som skjer videre mht evt utglidning
 7. NilsP: Lager inforskriv med forslag til videre fremgangsmåte overfor styre
Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram