Forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak (bygge- og deleforbud)

Alle beboere på Flaskebekk og Sjøstrand har mottatt forhåndsvarsel om at midlertidig forbud mot tiltak (bygge- og deleforbud) vil bli foreslått forlenget til 02.01.2022, det vil si 2 nye år. Gjeldende forbud vedtatt i januar 2018, utløper nå i januar 2020.

Bakgrunn for forlengelse av forbudet:
Områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand ble sendt tilbake til kommunens administrasjon etter vedtak i Plan- og teknikkutvalget. Plan- og teknikkutvalget bestilte en konsekvensanalyse av hvilke eiendommer som kan bebygges i hensynssonen og hvilke rammer for utbygging som skal gjelde for de aktuelle eiendommene (ubebygde eiendommer over ett mål). Dette vedtaket forsinker arbeidet med områdeplanen.
For å unngå alvorlige og/eller irreversible skader i forhold til miljøverdier, bygningsvern, landskapsvern, naturmangfold mv finner kommunen det nødvendig å forlenge forbudet til arbeidet med områdeplanen er ferdigstilt. Dette er positivt med tanke på bevaring av Flaskebekk, men vil kunne oppleves negativt for den som har planer om å utføre tiltak på sin eiendom.

Et bygge- og deleforbud kan ha en varighet på inntil 4 år. I januar 2022 vil forbudet bli opphevet, uavhengig om områdeplanen er vedtatt eller ikke. Vi må tro og håpe at vi har en områdeplan på plass innen den tid. Hvis områdeplanen ferdigstilles før januar 2022, vil også forbudet oppheves.

Forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak (bygge- og deleforbud)Alle beboere har anledning til å komme med innspill eller klage på varselet. Fristen er 3 uker.

Merete Varøystrand 14. desember 2019

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram