Forslaget til reguleringsplan

Eldre: Forslag til reguleringsbestemmelser

Torsdag 10. juli ble forslaget til reguleringsplan for Flaskebekkområdet overlevert til Nesodden kommune. To og et halv års arbeid og (i alle fall i perioder) meget intens aktivitet er over og en viktig milepæle er nådd. Nå gjenstår den politiske behandlingen. Går det som vi tror, vil saken komme på høring til høsten. Så får vi oppsummere resultatene av den etterpå. I mellomtiden kan du kose deg med dokumentene.

Det er to nivåer:
Nivå 1 er Reguleringsbestemmelsene og reguleringskartet.
Nivå 2 er vedlegg og bakgrunnsdokumenter av ulik karakter.

God sommer til alle!
Inge Olav Fure

Nivå 1
Nr Dokumentbeskrivelse
0. Følgebrev
1. Reguleringsbestemmelser
2. Plankart skala 1:4.000 (A3 format) Nord, Sør
Nivå 2
Nr Vedlegg og bakgrunnsdokumenter
3. Planbeskrivelse
4. SEFRAK-registrering 2006
a.
Kulturminnebestanden på Flaskebekk. utarbeidet av Kulturminnekompaniet.
b.
Status for SEFRAK-registrerte hus, nov 2006. Skjematisk sammenstilling utarbeidet av Kulturminnekompaniet.
c.
Illustrasjonskart som viser kulturminneregistreringene utarbeidet av Kulturminnekompaniet.
5. Illustrasjonskart over landskapskvaliteter mm (utarb. av kommunen). Nord, Sør
6. Risiko- og sårbarhetsanalyse
7. Varsel om igangsatt reguleringsarbeid (kart).
a.
Kopi av annonsering ved igangsetting av planarbeidet.
8. Innkomne merknader til varslingen.
a.
Brev fra Statens vegvesen.
b.
To brev fra Akershus fylkeskommune.
Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram