Historielaget er sjokkert

Akerhus Amtstidende har i dag en artikkel om områdeplan prosessen for Flaskebekk

Nesodden: – Plan- og byggesaksutvalgets behandling og vedtak i møtet 15. desember legger opp til utstrakt bygging. Nesodden historielag er sjokkert over behandlingen av områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand og konsekvensene av vedtaket. Historielaget har over lang tid vært svært opptatt av dette området og det unike kulturminnet vi har her

Lenke til Amta artikkel

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram