Historien bak Felleseiet Flaskebekktjernet

Richard Bache etablerte før krigen ordningen med vannledningene fra Flaskebekktjernet for å forsyne innbyggerne med «sommervann». Ledningen ble eiet og drevet av familien Bache frem til 1979. Det er hans etterkommere som nå eier Flaskebekktjernet gjennom «Felleseiet Flaskebekktjernet».

Uttaksrør fra Flaskebekktjernet med pumpeanlegg, ledningen Flaskebekk/Sjøstrand og ledningen Tangen/Oksval ble i 1979 overdratt til Jan Martens Meyer og det ble inngått en avtale om betaling for uttak av vann, mens Jan Martens Meyer overtok innkrevingen av avgift for vannet fra abonnentene. Det er også andre som har avtaler om uttak av vann fra Flaskebekktjernet, blant annet eierne av Heber/IS-ledningen og direkte naboer til tjernet. Jan Martens Meyer overdro sitt eierskapet til uttaksrør og ledningene til Svein Tyreng i 2012 og det er nå Svein Tyreng AS som eier disse og som har stått for leveransen av sommervann til abonnentene de siste årene.

Etter flere år med et uavklart kontraktsforhold mellom Felleseiet Flaskebekktjernet og Svein Tyreng AS, har Felleseiet Flaskebekktjernet nå inngått en avtale om å levere vann til ledningsnettet til Svein Tyreng AS, som i sin tur har inngått avtale med Flaskebekk Vannverk om å levere sommervann.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram