Historien om Flaskebekk Fiskesalgslag

Begynnelsen
Det begynte den 16. oktober 1987. Sterk storm og springflo raste over indre Østland. Vestfjorden gikk metervis over sine bredder. Vannmasser skylte tonnevis av vann mot strendene. Brygger og båter og badehus ble revet løs og ført innover mot Oslo. Nesoddinger vadet til knes fra båtene. Flaskebekk ble hardt rammet. Ytre del av Søndre Flaskebekk brygge forsvant. Strandpromenaden var brutt opp og hult ut fra undersiden.

Det trengtes penger til gjenoppbygging.
Et lyst hode foreslo «Vi setter garn sammen og selger fisken!» Et glimrende forslag. Noe vi kunne samles om sosialt og som kunne gi en slant i kassa. Like over nyttår ble laget stiftet og registrert som tiltak i Brønnøysund. Helt unødvendig naturligvis, men rommet et utslag av den humoren som var lagets sosiale fellesnevner. Det gamle bryggehuset ble reddet fra en tilværelse som delvis forbrent urinal, og sto ferdig restaurert av ildsjelene, innredet for fiske og fest. Flaskebekkfiskerne ble donert røde varmedresser med navn og logo, det ble spleiset på garn – og vi var i gang! Garna ble satt på lørdagene. Ryktene om tilgang på fersk fisk, som torsk, sjøtunge, lyr og hvitting på søndagsformiddagene spredde seg, og kassabeholdningen økte.

Bilde: Fiskeflåten på vei inn til Søndre Flaskebekk Fiskemottak.

Det første målet var å bygge opp tredelen på brygga. Den skulle bli større og sikrere. Helst skulle den kunne godkjennes som helikopterplattform. Brygga og den lille strandfliken var kommunalt eie og det eneste friområdet langs Flaskebekks strender. Etter attåtnæring til fisket, som krabbesalg og auksjoner, ble laget i stand til å ta det store løftet. Materialer for over førti tusen ble kjøpt inn, og på rekordtid ble brygga bygget på dugnad.

Bilde: Uten lagets inntektsbringende aktiviteter hadde ikke bu- og byggearbeidet blitt så godt gjennomført. Krabbene er importert fra Flekkefjord.

Ordfører Eggen ble invitert til åpningsfesten, og i talen roste han av Fiskesalgslagets medlemmer for initiativet – og den flotte brygga  – uten at det har kostet kommunen en krone, som han sa. Han forble en venn av Fiskesalgslaget.

Bilde: Ordfører’n på fiskekonkurransen i mars 1991

Folkefester på Flaskebekk, skrev Amta. Tilstrømmingen av folk nådde de helt store høyder i de årene laget inviterte til fiskekonkurranser med vandrepokal og flotte premier, trossekastkonkurranser (gammel Nesoddferdighet!) med entusiastiske og berømte dommere gjennom årene, som Carl I. Hagen (gammel trossekaster), Steinar Bastesen (mer kjent for trossing), og populære Nesoddenordførere. «Dette må være på høyde med Bjørn Dæhlie», sa en av vinnerne i dameklassen. Ikke minst oppnådde bankettene på Bamse Brakar slike «Dæhliehøyder». Alt ble kjempesuksesser, masser av blide nesoddinger valfartet til Søndre, masser av arbeid på de få – fortjenesten ble så der… Men det var kjempegøy, og vi ble berømte!

Gjennom årene har Fiskesalgslaget fått mye oppmerksomhet i presse, radio – og på Norge Rundt (se nederst på siden). Vi har sunget foran Restaurant Maud for å trekke folk. (De fleste snudde og gikk en annen vei.)

Fiskekonkurransene trakk mengder av ivrige Nesoddboere ned til sjøen.

Trossekast. Det gjelder å få den over pullerten.

Trossekastkonkurrange med prominente dommere og primus motor.

Vi ble invitert til Svolvær og det første verdensmesterskapet i skreifiske – og fikk mye kjeft for «ulovlighetene» våre. Som ikke var så fryktelig ulovlige likevel. Det straffer seg i Norge å etterligne navn på offentlige institusjoner. «Fiskesalgslag» er en alvorlig, offentlig ting. Vi er ikke alvorlige, men veldig offentlige, skjønte myndigheten etter brevveksling og overrekkelse av videokopi fra «Norge Rundt».

Oslofjordens glade lakser, skrev Aften aften over en dobbeltside. Ikke lidenskapelige fiskere, men lidenskapelig sosiale, sa ingressen. Nå har laget rundet 16 år. En vennegjeng, som riktignok har blitt litt mindre med årene, holder på med garnfisket sitt. De store arrangementenes tid er over, så inntektsnivået ligger ikke på de store høyder lenger. Men lagets rolle som ikon på Søndre Flaskebekk er fremdeles viktig. Både for området og for alle de nesoddboere som har valfartet til Søndre for å følge med på garnrensing, sløying av fisk, og ikke minst kjøpslåingen rundt salget.

11 staute karer på brygga en vinterdag i 1997.

Utallige barn har smågrøssende fått se inne i magesekken til stortorsken og sett småkrabber tyte ut, lært om innvollene, tatt på hjertet og fått kaste en liten flyndre på sjøen igjen. Og mange er det som har fått tips om filetering og tilberedning av ferske varer, og kommet igjen for å kjøpe mer.

Avslutningssang til lages ulike sesongfester

(Melodi: For Norge, Kjæmpers Fødeland)

Før vi fra bordets gleder går

Et leve Fiskerlaget!

Må det gå frem fra år til år

Av motgang ei bli plaget

Det gir oss glede, gir oss brød

Det redder oss fra savn og nød

Gir livet innhold, kraft og glød

En skål for Fiskerlaget!

Den 17. januar 1992 ble det vist et innslag i Norge Rundt om Flaskebekk Fiskesalgslag. Som man kan se av innslaget har medlemmene holdt seg uforskammet godt siden opptaket. Last ned video her.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram