Informasjon om dugnad lørdag 9. mai

Kjære Flaskebekkbeboer,

Da er det tid for vårdugnad i vellet igjen. Styret ber medlemmene overholde de generelle Covid-19 føringene for sosial kontakt. Vi må prøve å gjøre det beste vi kan for å få til en dugnad innenfor disse føringene.

Praktisk informasjon; som i fjor vil ledere i de ulike lagene i vellet ta ansvar for hvert sitt område. Disse lederne mobiliserer naboer og medlemmer av laget til å stille på dugnad.

Tidspunkter;

 • Kl 1100 - Oppstart (m unntak for Øvreveien Midt)
 • Kl 1400 - Matpause på søndre brygge, Tore Henning serverer Covid-19 sikre pølser og drikke
 • Kl 1500 - Vi håper alle oppgaver er utført og at vi kan avslutte

For de som ikke har oppgaver i sitt nærområde ber vi disse stille på Søndre eller Nordre brygge for følgende oppgaver:

 • Strandpromenaden; 3 personer rydding og småstøping, ta rake og trillebår, Ansvarlig Nils Petter
 • Søndre Brygge 2-3 personer for maling av bryggehus, oppmøte søndre, Ansvarlig Tore-Henning
 • Stikkveiene 3-4 personer, oppmøte søndre, ta med rake og klippe saks. Ansvarlig Jan Capjon
 • Nordre brygge; 2 personer, grundig vask av bryggehus innvendig, rydding og raking utenfor. Oppmøte nordre brygge, ta med rake samt bøte m varmt vann, Ansvarlig Fredrik
 • Øvreveien (grusdel); 2-3 personer, fordele nytt toppdekke, Ta med rake / krafse, Ansvarlig Peo, Merk oppmøte kl 1200 i Øvreveien nr 38

Områder som organiser og avtaler dugnad selv og ikke meldt inn ekstra resursbehov;

 • Nordveien; rydder Nordveien, kommunens strand samt Kleiva, Ansvarlig Torunn
 • Sydveien, raking og rydding, Ansvarlig Geir
 • Øvreveien nord; rydde ola-banen mm, Ansvarlig Ricky
 • Vardeveien og Torvbakken; raking og rydding, ansvarlig Hanne Lund
 • Lampepuserveien og Øvreveien syd, ikke meldt inn noe behov

Det vil bli bestilt en containere som vil stå på nordre brygge fra og med lørdag til mandag morgen. Vennligst vis måtehold og ikke bruk containerne til å kaste hageavfall.

Mvh
Styret FBV

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram