Informasjon

Styret

Formann
Fredrik Meltzer
970 02 783

Styremedlem
Kristin Sauge
971 96 329

Revisor
Britt Søreide

Sekretær
Torunn Steinhaug Vigmostad
906 77 622

Styremedlem
Marianne Brokstad
473 15 662

Kasserer
Jan Capjon
900 14 022

Valgkomité
Hege Holm
Merete Varøystrand

 

Vedtekter

Referater

Møtereferater
Ikon (Dokument ikon) tar deg til referatet.

ÅrÅrsberetningRegnskapStyremøterGeneralforsamling
2022-2023  Dokument ikon 
2021-2022Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2020-2020Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2019-2020Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2018-2019Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2017-2018Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2016-2017Dokument ikonDokument ikonDokument ikon
2015-2016Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2014-2015Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2013-2014Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2012-2013Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2011-2012Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2010-2011Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2009-2010Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2008-2009Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2007-2008Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2006-2007Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2005-2006Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2004-2005Dokument ikonDokument ikonDokument ikonDokument ikon
2003-2004Dokument ikon Dokument ikonDokument ikon
2002-2003Dokument ikonDokument ikon Dokument ikon
2001-2002Dokument ikonDokument ikon  
2000-2001Dokument ikonDokument ikon Dokument ikon
1999-2000Dokument ikonDokument ikon Dokument ikon
1998-1999Dokument ikonDokument ikon Dokument ikon
1997-1998Dokument ikonDokument ikon Dokument ikon
1996-1997Dokument ikonDokument ikon Dokument ikon
1995-1996Dokument ikon  Dokument ikon
1994-1995Dokument ikonDokument ikon Dokument ikon
1993-1994Dokument ikonDokument ikon Dokument ikon
1992-1993 Dokument ikon Dokument ikon
1991-1992Dokument ikonDokument ikon  
1990-1991Dokument ikon   
1983-1984   Dokument ikon
1981-1982Dokument ikonDokument ikon Dokument ikon

 

Medlemskap

De aller fleste som bor på Flaskebekk er medlemmer av vellet, dette gjelder både fastboende og sommergjester.

Flaskebekk Vel sine oppgaver er blant annet å:
●  Organisere fellesaktiviteter og sosiale sammenkomster.
●  Arrangere dugnader
●  Bistå veilag med vedlikehold av veier
●  Planlegge og gjennomføre større oppgraderinger
●  Forvalte vellets eiendommer
●  Kontakt med kommunen i forbindelse med utviklingsplaner

Hvorfor vil vi ha deg som medlem? Jo, fordi vi vil at så mange som mulig skal ta del i fellesskapet og interessere seg for Flaskebekk. Vi ønsker å gjøre Flaskebekk til et så godt sted som mulig både for beboere og besøkende, derfor er ditt medlemsskap så verdifullt!

Medlemskontingent
Årskontingenten er på kr. 750. Innmeldingen er gjeldende i ett år fra du har betalt.
Beløpet betales til konto (knr. 7020 20 00027).
Du kan også bruke Vipps, kontingenten er da kr. 765,- (Bruk «Kjøp» og søk på Flaskebekk vel)

Har du spørsmål angående medlemmer i Flaskebekk vel, ta kontakt med styret!

 

Sommervann

Det er to sommervannledninger på Flaskebekk. Vannledningene tilhører ikke Flaskebekk Vel, men er et tilbud for enkelte husstander.

Sommervannet er normalt satt på fra begynnelsen av mai til midten av oktober hvert år.

Flaskebekk Vannverk
Flaskebekk Vannverk er et frittstående juridisk selskap (org. nr. 923 211 373) med abonnenter, og er selveiende. Flaskebekk Vannverk sitt formål er å sikre sine abonnenter en forutsigbar og sikker leveranse av sommervann. Flaskebekk Vannverk søker å oppnå en god avtale om leveranse av sommervann med firmaet som drifter og vedlikeholder vannledningen.

Leder for selskapet er Fredrik Meltzer (970 02 703) og styremedlem er Rolf Senstad (411 21 241)

Henvendelser kan sendes til vannverk@flaskebekk.no.

I 2020 inngikk Flaskebekk Vannverk en avtale med Svein Tyreng AS om levering av vann fra Flaskebekktjernet.

Abonnement
- Et abonnement for sommervann koster kr 2500 i året. Beløpet betales til kontonummer 1506 28 70327. Flaskebekk Vannverk betaler samlet til Tyreng AS.
- Se avtale med Tyreng AS for priser for påkobling m.m.

Lekkasjer
- Hovedledning: Kontakt Nils Petter Brokstad (909 82 833) eller Fredrik Meltzer (970 02 703) som videreformidler til Tyreng.
- Ved lekkasje på egen ledning, kontakt Tyreng v/Bjørn Rune Kjellsrud (469 34 006)

Tyvkobling
Tyvkobling på vannledningen kan føre til trykktap og innsug av forurensninger ved tjernet. Tyreng vil anmelde forholdene samt opprette erstatningssak for eventuelle følgeskader, samt ekstra tilkoblingsgebyr.

 

Strøkasser

Hver høst sørger Flaskebekk Vel for at de arkitekttegnede og meget praktiske strøkassene er fylt opp før snøen kommer.

Kassene er plassert ut på hensiktsmessige steder på Flaskebekk. En oversikt kan sees på følgende kart

 

Kart

Sti- og turkart

Flaskebekk har et mangfold av stier… en kort fin setning om dette. Fredrik kommer med historien om stiene

Kart

 

IVK-gruppen

Flaskebekk vel har opprettet en arbeidsgruppe i forbindelse med kommunens initiativ til utbedring av infrastruktur, vann og kloakk (IVK) på Flaskebekk.

Generalforsamlingen i Flaskebekk Vel oppnevnte 23. mars 2022 en arbeidsgruppe som støtte for Flaskebekk vel i forbindelse med kommunens initiativ for å utbedre infrastruktur, samt anlegge vann og kloakk i området. Arbeidsgruppens styretildelte mandat er å sørge for:

At IVK-initiativet får en god plan for å anlegge og utbedre IVK. Planen skal baseres på lokalkunnskap om området og sørge for at gode detaljløsninger blir valgt.

En god prosess med tidlig varsling, optimalisert rekkefølge for anleggsarbeidet, samt godt samarbeid og ryddig kommunikasjon med vel og enkeltpersoner.

Arbeidsgruppen rapporterer til styret i Flaskebekk vel.

Gruppen består av Jan Capjon, arkitekt Øystein Kartvedt, landskapsarkitekt Ole Wang Høiem og Bengt-Andre Eikaas.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram