Innkalling til Ekstrordinær Generalforsamling 11. oktober kl 18

Styret har mottatt et brev fra Viken Fylkeskomune som planlegger ny gang- og sykkelsti fra Flaskebekkkrysset til Granholt. De ønsker foreta grunnerverv av store deler av tomtene som vi eier på øst- og vestsiden av Kapellveien ved Flaskebekkrysset. I første omgang vil Viken Fylkeskommune tilby kr 1.000,- per m2 for erverv av 88 m2 (av totalt ca. 130 m2). Akseptfrist er satt til 18. oktober 2021.

I henhold til Ekstraordinær Generalforsamling i Flaskebekk Vel, 19.05.2015 må det kalles inn Ekstraordinær Generalforsamling hvis deler av Gnr. 2 Bnr 8 skal selges. Et salg må godkjennes med 3⁄4 flertall minst.

Styret vil kontakte fylket for å prøve å få en bedre pris for tomten før Ekstraordinær Generalforsamling.

Ekstraordinær Generalforsamling vil bli avholdt som et webmøte mandag 11. oktober kl 18. Lenke til møtet vil bli lagt ut i sutten av denne uken.

Vedlegg:

Lenke til møte

Meeting ID: 848 9283 7687
Passcode: xza8VW

Agenda - det eneste punktet på agendaen er godkjenneing av et salg at tomtene ved Flaskebekkrysset.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram