Innkalling til Generalforsamling – Flaskebekk Vel

Styret har gleden av å innkalle til generalforsamling i Flaskebekk Vel tirsdag 19. mars 2024,
Kl.19.00-21.00 i Auditoriet på Tangenten. Det vil bli servert kaffe og kringle til alle som
deltar, og vi håper å se mange av vellets medlemmer.
Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg to deltakere til å signere protokoll
 5. Styrets årsberetning, regnskap 2023 og budsjett 2024
 6. Valg
  • Styremedlem Marianne Brokstad, sittet 2 år, på valg.
  • Styremedlem Kristin Sauge, sittet 2 år, på valg
  • Annichen Mørch og Silje Fjellberg er nye kandidater til styret.
  • Valgkomite, Hege Holm og Merete Varøystrand, sittet 5 år, på valg – Fullmakt til styret.
  • Frivillige søkes under Generalforsamlingen.
 7. Kontingent
  • Det foreslås at kontingenten fortsatt skal være kr 850
 8. Eventuelt - saker som meldes inn til Generalforsamlingen i forkant

Etter den formelle delen av Generalforsamlingen bruker vi litt tid på følgende
orienteringssaker:

 1. Informasjon fra vellets IVK gruppe
 2. Strandpromenadelaget. Nye medlemmer og ledelse søkes.
 3. Kort orientering om dugnad for Vellet den 4. mai.

Vi håper å se alle vellets engasjerte medlemmer til møtet.
Flaskebekk 14.3.2024

Sakspapirer

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram