Innkalling til generalforsamling (web-møte)

Styret har gleden av å innkalle til generalforsamling i Flaskebekk Vel onsdag 22. april 2020, Kl.17.50-20.00 som et internett møte.

Grunnet at Covid-19 pandemien vedvarer og at det ikke er tilrådelig med forsamlinger gjennomfører vi årets generalforsamling som et web-møte. Vi håper det er forståelse for dette da vi ikke ønsker å utsette valg av nytt styre, fastsetting av kontigent for 2020 med mere.

Vi har valgt webløsningen fra Zoom hvor det holder å logge seg på ved hjelp av lenken under. Ingen passord kreves ved pålogging og løsningen støtter de fleste webapplikasjoner.

MERK; vi åpner møtet kl 1750 for å gi deltagere god tid til å logge seg på.

Lenke for å logge seg på web-møtet

Hvis du ønsker å bruke Zoom sin desktop-applikasjon, kan denne lastes ned her.

Dagsorden

 1. Innlogging til web-løsning (kl 1750-1800)
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Styrets årsberetning, regnskap 2019 og budsjett 2020
 6. Valg
  • Styremedlem Hege Holm, sittet 3 år, på valg
  • Styremedlem Stine Homstvedt, sittet 2 år, på valg
  • Styrets leder Fredrik Meltzer, sittet 1 år, på valg
  • Styremedlem Jan Capjon, sittet 1 år, ikke på valg
  • Styremedlem Torunn Vigmostad Steinhaug, sittet 1 år, ikke på valg
 7. Kontingent
  Det foreslås at kontingenten fortsatt skal være kr 750
 8. Informasjon om styrets arbeid med informasjon og merknader til Reguleringsplan for Flaskebekk og Sjøstrand
 9. Informasjon om tilstand og plan for utbedring av Strandpromenaden

Vel møtt
Styret i Flaskebekk vel

Sakspapirer;

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram