IVK oppdatering #13

Tirsdag 12 september arrangerte styret og vellets IVK-gruppe et orienteringsmøte på Tangenten om hva vi vet så langt om prosessen med å anlegge vann og kloakk på Flaskebekk.

Ca. 60 personer fra vellet møtte opp for å høre oppdateringen fra styret og IVK gruppen. På slutten var det satt av 45 minutter til å svare på spørsmål fra deltagerene.

Representanter fra kommunen var ikke tilstede, men kommunen vil innkalle til et eget orienteringsmøte når prosessen og planleggingen har kommet litt lengre.

Vedlagt er en presentasjonen og en oppsummering av møtet.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram