IVK oppdatering #16 (overvannssikring)

Tilleggsutredning av overvannssikring

Kommunen har høsten 2023 utarbeidet grunnlaget for anbudsinnhenting fra entreprenører.
I den forbindelse har IVK utvalget tatt opp spørsmålet om hva som bør tas med i anbudet med sikte på å få inkludert løsninger i velets interesse. Kommunen har svart at deres oppgave er å få anlagt vann og avløp – ikke i utgangspunkt tilknyttede muligheter for å få bedret den totale strukturen, som f.eks. overvannssikring og opprensing i strøm- og kommunikasjonsnettet. Da dette er oppgaver av stor interesse for velet har vi bedt om å få prinsippløsninger og kostnader utredet, slik at det kan vurderes inkludert i arbeidene og diskusjoner om hvordan kostnader eventuelt skal fordeles. Kommunen har så laget en utredning om overvannssikring, og som nå er inkludert i anbudsunderlaget for å få det prissatt. Kommunen har forberedt velet på at deler av kostnadene eventuelt må belastes dem, men diskusjonen om omfang og fordeling er skjøvet frem i tid.

14.01.24 Jan Capjon

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram