IVK oppdatering #5

Kommunen informerer om at arbeidene på Flaskebekk brygge snart starter. Kontrakt er signert med entreprenør (Fossum Anlegg AS). De holder på å planlegge oppstarten og starter med tilrigging/forberedende arbeider før jul. De venter på oppdatert fremdriftsplan og kan informere dere fortløpende når vi veit mer.

Entreprenør ønsker å etablere en snuplass i krysset Flaskebekkveien x Nordveien for å tilrettelegge for adkomst for lastebiler og andre store kjøretøy pga at det er trangt her nede.
Det kommer å være nødvendig å flytte postkassestativet noen meter. Areal som blir berørt kommer vi til å sette i stand igjen.

Det kommer å være mulig for biler å kjøre inn i Nordveien mens anleggsarbeidene pågår.

Flaskebekk 11.12.2022

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram