IVK oppdatering #6 (parkeringsforbud)

IVK gruppen har fått beskjed om at anleggsarbeidet på nordre brygge vil starte for fult, 2. januar 2023. Fossum Anlegg har fått godkjenning av fylkeskommunen om å gjennomføre parkingsforbud i hele Flaskebekkveien frem til midten av september 2023. Se kart under.

Styret eller IVK gruppen har ikke blitt konsultert om dette, og parkeringsforbudet kom derfor som overraskelse på oss.

Vi er klar over at dette vil medføre store utfordringer for flere beboere og IVK gruppa jobber for å finne en løsning. De løsningene som foreligger i dag for alternativ parkering er:

  • Sjøstrand innfartsparkering i begynnelsen av Vardenbakken
  • Nabo - parker hos noen som har ledig plass på tomten sin på Flaskebekk. Dette må avtales individuelt mellom naboer.
  • Kommunens tomt v Spøkern i Øvreveien. IVK gruppen er i dialog med kommunen om dette.

IVK gruppa vil fremover jobbe enda mer proaktivt mot kommunen slik at vi blir varslet tidlig og finner løsninger som gjør at det er mulig å ferdes på Flaskebekk mens vann og kloakk anlegges.

Vi legge ut informasjon forløpene å straks vi vet mer om planen videre.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram