IVK oppdatering #9 (Nesodden kommune)

Referat fra IVK-utvalgets kommunikasjon med kommunen

IVK-utvalget i Flaskebekk vel har etter forespørsel fått en oppdatering fra avd.leder for vann og avløp i kommunen, Nicklas Wigforss, angående fremdriften av vann og avløps-prosjektet (VA).

  • Kommunen vil ikke være representert på vår generalforsamling i mars, men ønsker isteden å invitere til et forberedt informasjonsmøte før oppstart. De kommer med et første utkast til detaljprosjekteringen så snart det er klart. VA-plan og diverse kartunderlag mm. skal legges ut tilgjengelig for våre medlemmer.
  • De lover en god informasjonsflyt overfor IVK-utvalget (som rapporterer til FBV-styret), men har foreløpig ikke mye info å dele.
  • Kommunen har ikke startet detaljprosjektering ennå, men forbereder engasjement av prosjekterings-partner. Viken fylkeskommune har antydet mulighet for nedklassifisering av Flaskebekkveien til kommunal vei, noe som skaper usikkerhet for kommunen.
  • Nordveien er ikke tatt ut av planene, men i forbindelse med detaljprosjektering må det gjøres en faglig vurdering av hvor langt inn i Nordveien det er mulig å gå med kommunal VA-grøft grunnet vanskelig terreng og nærliggende objekt. For hele Flaskebekk-området gjelder at eiendommer som ligger vanskelig til må påregne etablering av private grunne ledninger / trykkavløpsystemer.
  • Pågående arbeider med pumpestasjon på nordre brygge tilrettelegger godt for det fremtidige ledningsnettet, hvor oppdatert ledningsplan er under utarbeidelse.
  • Kommunen antyder ny oppdatering før sommerferien.

2023-02-16 FBV IVK gruppe

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram