Kommunestyret skal behandle områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand

Områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand skal behandles i kommunestyret 27. januar 2021.

Områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand var på høring i januar til mars 2020. Et revidert planforslag fremmes til ny behandling i plan- og byggesaksutvalget.

Innstilling: Områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand med plankart og bestemmelser datert 07.12.2020 legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-9.

Innstillingen går ut på at planforslaget fra 7. desember legges ut til offentlig høring uten å ta innstillingen fra Arbeiderpartiet m.fl. fra 17. desember til følge.

Lenke til møtedokumenter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *