Oppdatering #1 fra IVK gruppa

Vår infrastruktur, vann og kloakk gruppe (IVK) har vært i kontakt med kommunen angående fremdrift for anleggsprosessen.

I henhold til kommunen er status:

De har arbeidet intensivt med Flaskebekk brygge pumpestasjon og det prosjektet, så en del tidsressurser har gått dit. Der er de «on-track».

De har hatt et møte med Viken fylkeskommune angående Flaskebekkveien som var da positiv til at kommunen legger VA-hovednett i deres veiområde. Per i dag så er det ingen planer på å gjøre veien til kommunal. I forbindelse med graving/legging av VA-ledninger er veien tenkt å settes tilbake som den er i dag med ingen særlige drastiske endringer utover det som er lovpålagt. Muligens at det blir noen ekstra sluk for overvann i veikanten og at det etableres en overvannsledning i VA-grøften som da må sees som en oppgradering for veien og omgivelsen.

Neste ting på agendaen i prosjektet er å anskaffe konsulent for detaljprosjektering av VA-anlegget. Det håper de å få ordnet i.l.a. høsten.

IVK gruppens vurdering:
De har ikke engasjert rådgivere for prosjekteringen enda; det kommer til å ta flere uker, og i tillegg vil rådgiverne trenge noen uker på å komme i gang. Tipper vi er midt i oktober før de har noe å vise veltes IVK gruppe eller verdt å diskutere.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram