Midlertidig bygge og deleforbud

Midlertidig bygge- og deleforbud i området som omfattes av områdereguleringen for Flaskebekk. Plan- og teknikkutvalget har i møte 16.01.2018, i medhold av plan- og bygningsloven § 13-1, vedtatt å nedlegge… Read more »

Styremøte 18.1. 2018

Det blir generalforsamling i Samfunnshuset 20. mars. Hold av datoen.   Siste nytt om reguleringsplanen for Flaskebekk og oppfordring til alle om å melde seg til innsats i en festkommite …. Read more »