Historielaget er sjokkert

Akerhus Amtstidende har i dag en artikkel om områdeplan prosessen for Flaskebekk Nesodden: – Plan- og byggesaksutvalgets behandling og vedtak i møtet 15. desember legger opp til utstrakt bygging. Nesodden… Read more »