Kleiva er åpnet

«Kleiva» ble på lørdag 7. september høytidelig åpnet av vår kjære ordfører Trul Wickholm. «Kleiva», trappene mellom Flaskebekk og Øvre Utsiktsvei er turvei, skolevei og arbeidsvei for mange på Nesodden…. Read more »

Sommervannoppdatering

Christer Arnesen, Nils Petter Brokstad og undertegnede har i ettermiddag hatt et konstruktivt møte med rørlegger Tyreng. Begge parter har et felles ønsker en større forutsigbarhet når det gjelder vannlevering… Read more »