Rådyr-plage i hager på Flaskebekk

I november i fjor (2021) fikk styret en henvendelse fra et av medlemmene i vellet på grunn av økende antall rådyr i området. Flere har fått Borrelia. Medlemmet ønsket at styret tok kontakt med viltnemda på Nesodden for å avklare om det var mulig å gjøre noe med bestanden.

Tom Zahl Pedersen i viltnemda opplyser at det gis økende antall fellingstillatelser (140 i fjor) for rådyr hvert år for eiendommer ned til 100 mål.

Skal det felles dyr i villaområder må det sendes inn søknad om skadefelling fra viltnemda til staten. Det er en omfattende prosess som krever mye arbeid. Bl.a. skal det redegjøres for økonomisk omfang av skader, og skader på hagebed eller hagevegetasjon er lavt vurdert. Sjansen for å få gjennomført en slik prosess på bakgrunn av skader i separate private hager anses som liten.

Når det gjelder spredning av borreliose via flått på rådyr, så er dette et erkjent problem. TZP er positiv til henvendelser om problemet, og dersom det kommer til tiltak (eventuell felling) kan han godt tenke seg å involvere Flaskebekkområdet. Men det er en vei å gå med diskusjoner og utredninger før tiltak eventuelt kan komme på tale. Han skal ta opp problemet i sitt fagmiljø. Han nevnte også blant annet at hunder og katter er minst like store spredere av flått som rådyr.

Rådyr har det ikke godt i boligområder og er utsatt for å bli hengende i gjerder, komme til skade mm. Dersom man observerer dyr med skader er det kurant å melde fra og få felt dem. Halting kan være nok. Viltnemda vil da rykke ut. Etter nyttårsaften i år ble det meldt inn mange skader og felt mange dyr. Skadede dyr meldes i tilfelle til tel. 48 11 90 48.

Flaskebekk, 12.01.22

Jan Capjon

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram