Referat fra Generalforsamlingen 22. april

Generalforsamlingen ble avholdt vha Zoom

Vellets første digitale generalforsamling ble avholdt forrige onsdag. 19 medlemmer deltok og den digitale løsningen fungerte relativt bra.

Det nye styret består av:

• Styrets leder Fredrik Meltzer ble valgt for 1 år
• Styremedlem - Jan Capjon, sittet 1 år, var ikke på valg
• Styremedlem Torunn Vigmostad Steinhaug, sittet 1 år, var ikke på valg
• Styremedlem Christine Holst, ble valgt for 2 år
• Styremedlem, Hanne G. Lund, ble valgt for 2 år
• Britt Søreide ble valgt som revisor

Valgkomite;
• Merete Varøystrand, sittet 1 år, var ikke på valg
• Hege Holm, nyvalgt medlem for 2 år

Lenke til referatet.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram