Møtereferat 2017-2018

Møtetype og dato Styremøter Generalforsamling
Styremøte 13.03.2017
 Styremøte 24.4.2017
 Styremøte 12.6.2017  
 Styremøte 04.09.2017
 Styremøte 07.11.2017
 Generalforsamling 20.03.2018