Møtereferater 2007 – 2008

Dato og ikon (nedlastbar pdf-fil) tar deg til referatet.

Møtetype og dato
Styremøter
Generalforsamling
Generalforsamling: 18.06.2008
Ekstraordinær generalforsamlingh: 28.05.2008
Styremøte Flaskebekk Vel: 05.05.2008
Styremøte Flaskebekk Vel: 23.04.2008
Styremøte Flaskebekk Vel: 19.02.2008
Styremøte Flaskebekk Vel: 23.10.2007
Styremøte Flaskebekk Vel: 28.08.2007
Styremøte Flaskebekk Vel: 04.07.2007