Møtereferater 2016-2017

Ikon (nedlastbar pdf-fil) tar deg til referatet.

Møtetype og dato Styremøter Generalforsamling
Styremøte 07.04.2016  
 Styremøte 27.06.2016
Styremøte 29.08.2016
Styremøte 01.11.2016
Generalforsamling 15.02.2017