Sommervann oppdatering

 

Det har dessverre tatt litt tid før vi har klart å få en foreløpig avklaring med Jan Øyvind Tyreng om veien videre for sommervann og Flaskebekk Vannverk.

Etter et møte i dag har det blitt avklart at Tyreng positiv til utkastet til en abonnementsvilkårene som ble oversendt han i august (se utkast under).

Avtalen vil gjelde fra 2019 sesongen. Det er uklart om og hvordan Tyreng vil fakturere for 2018 sesongen da vannet bare har vært tilgjengelig i juni. 

Forslagene som er diskutert med Tyreng er:

 1. Det opprettes en standard abonnementsavtale mellom brukere (abonnenter) av vannet og Tyreng som leverer tjenesten/vannet
 2. Avtalen henviser til standard abonnementsvilkår som ligger som vedlegg til abonnementsavtalen (vilkårene ligger også åpent på nett)
 3. Hovedvilkår i abonnementsvilkårene:
  1. Vann kobles normalt til 15. april og fra 15. oktober (avhengig evt av frost etc). Tyreng har ansvar for å informere ved avvik fra dette
  2. Vann skal leveres så lenge vannstand i Flaskebekktjernet er over xx (et mål/merke lages på muren ved nordende av tjernet)
  3. Tyreng har ansvar for levering av vann inn til eiendommen, men ikke ansvar stikkledningene/føringer inn på den enkelte eiendom. I dette ligger det at Tyreng har ansvar for punktet/koblingen/ventilen som den enkelte abonnent kobler seg til med sin vanlige hageslange. Og at Tyreng har ansvar for ledningene fra tjernet og nedover
  4. Abonenementsavtale tegnes mellom bruker og Tyreng, avtalen løper inntil den sies opp av bruker (blir fakturert i inneværende år såfremt oppsigelse ikke er sendt Tyreng innen 1. mars)
 4. Tyreng skal ha en servicetelefon og e-post som brukere kan benytte for å melde feil/problemer/dårlig trykk med vannet (med krav om responstid)
 5. Det lages et kart som viser vannledningene for brukerne sin oversikt
 6. Det settes en pris pr eiendom som ønsker sommervann til kr xx*) pr år
  1. ved mangel på leveranse skal fakturering/pris reduseres (i størrelsesorden ihht tid uten vann i perioden 15/4-15/10))
  2. de som ikke ønsker å være med på dette må forvente at sommervannet stenges inn mot deres eiendom

Mht Flaskebekk Vannverk:

 • Det oppretters en brukergruppe «Flaskebekk Vannverk» hvor beboere/eiendommer på Flaskebekk kan melde seg inn
  • Ingen kostnader for dette, vi oppretter facebook gruppe, se «Flaskebekk Vannverk» på Facebook
 • To brukerrepresentanter utnevnes som kontaktpunkt overfor Tyreng. Dette gjør at Tyreng har et konkret kontaktpunkt overfor brukerne av sommervann på Flaskebekk. Fredrik Meltzer og Nils Petter Brokstad har sagt seg villig å være kontaktpunkt mot Tyreng inntil vi har klart å etablere en mer forutsigbar drift og vannforsyning. 

Pris for sommervann 2019?

Pris for sommervann når abonnementsavtalen er på plass er ikke satt da dette avhenger av hvor mange som tegner seg som abonnenter. For å øke antall abonnenter har vi tatt kontakt med Christer Arnesen som representant for  IS-vannledningen. Vi ønsker å få til en avklaring i.l.a. vinteren om brukerne av denne vannledningen vil slutte seg til samme abonnementsavtale.     

 

Fredrik Meltzer og Nils Petter Brokstad
13. sep. 2018

  Flaskebekk Vel
  post@flaskebekk.no

  Org nr. 986 555 900
  cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram