Sommervann på Flaskebekk

For mange av beboerne på Flaskebekk er sommervann ledningene viktig store deler av sommeren. Ikke minst i år med stor tørke har behovet vært stort for mange, men tilgang har vært dårlig for de aller fleste av oss.

Med bakgrunn i dette har Fredrik Meltzer og Nils P. Brokstad tatt et initiativ overfor Tyreng (som opererer ledningsnettet) for å få til en forbedring rundt dette. Vi hadde et møte med operatør Tyreng og «eier» av vannet (Flaskebekktjernet) Alf Bache denne uken hvor vi diskuterte situasjonen.

Vårt forslag er å få til en ordentlig avtale mellom brukerne på Flaskebekk og Tyreng som gjør at vi skaper mer forutsigbarhet, er best mulig sikret vann, at vi får relevant informasjon når det er nødvendig og at vi har et sentralt sted å henvende oss ved problemer. Vår ambisjon er å bli enige om en avtaletekst med Tyreng innen utgangen av august 2018. 

Vårt forslag til en bedre administrasjon og brukeravtale er i utgangspunktet slik:

 • Vi oppretter en brukergruppe «Flaskebekk Vannverk» hvor beboere/eiendommer på Flaskebekk kan melde seg inn
  • Ingen kostnader for dette, vi oppretter facebook gruppe, se «Flaskebekk Vannverk» på Facebook
  • To brukerrepresentanter utnevnes som kontaktpunkt overfor Tyreng
 • Vi oppretter en standard brukeravtale mellom oss som brukere av vannet og Tyreng som leverer tjenesten/vannet
 • Hovedvilkår i en standard brukeravtale mellom Tyreng og abonnenter foreslår vi slik:
  • Vann kobles normalt til 15. april og fra 15. oktober (avhengig evt av frost etc). Tyreng har ansvar for å informere ved avvik fra dette
  • Vann skal leveres så lenge vannstand i Flaskebekktjernet er over xx (mål ved norende tjernet på muren)
  • Servicetelefon og e-post som brukere kan benytte for å melde feil/problemer/dårlig trykk med vannet (med krav om responstid)
  • Tyreng vil ha ansvar for levering inn til eiendommen, men ikke ansvar stikkledningene/føringer inn på den enkelte eiendom
  • Det lages et kart som viser vannledningene for brukerne sin oversikt
  • Det settes en pris pr eiendom som ønsker sommervann
   • ved mangel på leveranse skal fakturering/pris reduseres
   • de som ikke ønsker å være med på dette må forvente at sommervannet stenges inn mot deres eiendom
  • Avtale løper inntil den sies opp av bruker (blir fakturert i inneværende år såfremt oppsigesle er sendt Tyreng innen 1. mars)

Har du kommentarer/spørsmål til dette bruk gjerne Facebook gruppa eller send epost til kvila@flaskebekk.no og brokstad@online.no.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram