Status for regulering av Flaskebekk

Styret i FLASKEBEKK VEL ba om status for reguleringsarbeidet i området vårt. Her er svaret:

Hei!

Reguleringsarbeidet er så langt iht. fremdriftsplanen.

I løpet av sommeren vil det bli utført arkeologiske registreringer, kulturmiljø og friluftslivverdier vil kartlegges, det vil bli gjort geotekniske undersøkelser og registrering av biologisk mangfold. Dere vil motta et varsel i posten om den arkeologiske registreringen. Det jobbes parallelt med prosjektering av vei, vann og avløp.

Vi vil arrangere et planverksted i løpet av høsten hvor vellene og grunneierne blir invitert til å delta, men dette kommer vi tilbake til senere.

Med vennlig hilsen

Helga Trømborg

Fagleder

Infrastruktur og vannmiljø

Tlf: 66 96 43 38, mob: 47 01 57 46

 

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram