Styrets anmerkninger til områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand

På generalforsamlingen til Flaskebekk vel i 2019 ble det besluttet at styret skal være aktive i forhold til det pågående arbeidet med områdeplan. Det har vært utfordrende for styret å kommentere forslaget til områdeplan da vårt hovedmandat gjelder trivsel og omsorg for alle beboere i velområdet.

For øyeblikket pågår det flere byggesaker i området samtidig som områdeplanen er i arbeid. Styrets merknader,til annen gangs høring, fokuserer derfor først og fremst på Flaskebekk som område for å sikre forutsigbarhet og likebehandling for medlemmene i årene som kommer.

Det vil bli informert om styrets arbeid på generalforsamling 25. mars 2020.

Lenke til styrets anmerkninger

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram