REFERAT FRA STYREMØTE
i Flaskebe
kk vel 6. september 2010


Møtereferat styremøte i Flaskebekk Vel

Tilstede: Anton Havnes, Svend Rand-Hendriksen, Kjell Erik Bjerge, Fredrik Meltzer, Katja Marty Bye
Dato for møtet: 06.09.2010
Sted: Øvreveien 36, kl. 1930 - 2130

 1. Innkallelse
  Beslutning:
  - Godkjent

 2. Høstdugnad 25/9-2010 kl.11.00
  Oppgaver ble diskutert og disse blir delegert etter at deltagere har møtt opp på Nordre & Søndre brygge. Oppgaver: rydde bryggerhus søndre, ta inn flåte, sette inn vindski og støpe trapp i badstu, rydding av stier

  Beslutning:
  - Kjell Erik Bjerge tar kontakt med Werner og avklarer trapp samt kjøretøy
  - Anton handler inn pølser, brus og øl
  - Svend tar kontakt med Ricky

 3. Flaskebar

  Beslutning: - Anton handler inn drikke og peanøtter, Fredrik skaffer verter og vertinner for høsten og vinteren
 4. Flaskposten
  Det skal sendes ut en Flaskepost og forslag til tema som det skal skrives om er:
  Kontingent
  Reguleringsarbeid
  Badstulag
  Hva har skjedd i sommer
  Tre og naboer –ansvar Kristian Bye
  Nye naboer

  Beslutning:
  Anton har ansvaret for å få ut posten.

 5. Annet

  Beslutning:
  - Grill Fure – kjøpes ikke av vellet
  - Styremiddag – kommer vi tilbake til over jul
  - Reguleringsgruppe – Truls har skrevet en sak. Anton hører med Truls om hvordan de går frem for å katalogisere
  - Oppdatering av nettside – Fredrik ordner
  - Kartlegge veilag – Svend har ansvaret
  - Trappa i Nordveien – huseier er med på spleis. Anton følger opp

Katja Marty Bye