REFERAT FRA STYREMØTE
i Flaskebe
kk vel 8. november 2010

Tilstede: Anton Havnes, Svend Rand-Hendriksen, Kjell Erik Bjerge, Katja Marty Bye
Fraværende Fredrik Meltzer
Sted: Flaskebekkveien 63, kl. 1930 - 2130

 1. Innkallelse
  Beslutning:
  - Godkjent

 2. Søknad støtte Vardeveien
  Søgnhild har utformet en søknad til Norges Velforbund for utbedring av Nordre del av Vardeveien. Søknadsbeløpet er på 100 000,-.
  Beslutning:
  - Kjell Erik ringer Nesodden Velforbund og ber om en redegjørelse om tilskudd til velveier
  - Saken sendes i retur med begrunnelse i at underlaget er for dårlig. Veilaget bes
  om å presentere et kostnadsoverslag for prosjektet.

 3. Arrangement i vinter
  Fredag 18 desember arrangeres vinterblot i Badstuen. Julegløgg på lillejulaften på Søndre Brygge. Huskonsert i mars. Flaskebar 1 desember.
  Beslutning:
  - Kjell Erik tar ansvar for Flaskebar 1. desember sammen med Liv. Katja lager invitasjon til Flaskebaren 1 desember.
  - Katja hører med Åsleik om arrangering av vinterblot.
  - Anton tar ansvar for julegløgg
  - Katja tar ansvar for Huskonsert

 4. Skogen bussholdeplass
  Jon Erik Bjerck har sendt forespørsel til Ruter vedr. bussholdeplassen. Det er ikke kommet noe svar.

 5. Høstbrev Flaskebekk Vel
  Anton har skrevet et ypperlig høstbrev som ble gjennomgått av styret
  Beslutning:
  - Anton retter opp som avtalt og sender til Fredrik som legger ut på hjemmesidene og sender ut til alle medlemmer

 6. Eventuelt
  Det står nå 100 000,- på Flaskebekk Vels konto.
  Beslutning:
  - - Kjell Erik kontakter banken for å undersøke ev. høyrentekonto.

Katja Marty Bye
Styremedlem