REFERAT FRA STYREMØTE
i Flaskebe
kk vel 7. desember 2010

Tilstede: Anton Havnes, Svend Rand-Hendriksen, Kjell Erik Bjerge, Katja Marty Bye
Fraværende
Dato for møtet: 07.12.2010
Sted: Flaskebekkveien 63, kl. 1930 - 2100

 1. Innkallelse
  Beslutning:- Godkjent

 2. Høyrente for penger som står på Flaskebekk Vel konto
  Kjell Erik har undersøkt mulighet for å sette deler av pengene i som står på vellets konto inn på en høyrentekonto.
  Beslutning:
  - Styret avventer dette videre

 3. Arrangementer før jul
  Vinterblot arrangeres lørdag 18/12. Julegløgg arrangeres 23/12.
  Beslutning:
  - Vinterblot: Katja lager innbydelse til vinterblot og sender til Fredrik som sender ut til medlemmer. Katja lager mat og organiserer. Innkaller hjelp ved behov.
  - Julegløgg: Katja ordner med julegodter som nissen skal dele ut. Anton handler pepperkaker og gløgg.

 4. Styremiddag og møteplan våren 2011
  Beslutning:
  Styremøte 17/1 kl. 1930 – Møte Anton.
  Styremøte 7/3 kl. 1930 – Møte Anton.
  Styremøte 11/4 kl. 1930 – Møte Anton.
  Styremøte 23/5 kl. 1930 – Møte hos Svend.
  Generalforsamling 15/6.
  Dugnad 23/4.
  Katja kommer tilbake til huskonsert.
  Styremiddag 5 mars.

 5. Reguleringsplan
  Truls informerte om reguleringsplanen. Sammendragene er sendt inn til kommunen i sept/okt. Truls har hatt møte med kommunen for å få vite mer om prosessen videre. Saken må gjennom de tunge høringsinstansene fylkeskommune/fylkesmann og teknisk etat. Det er uenighet internt i fylkesinstansene om hva man mener om reguleringen. Teknisk etat snakker stort sett om normer og standarder mhp veier etc. De gir inntrykk av å ikke ha vært på befaring på Flaskebekk. Det skal være møte i kommunen førstkommende fredag for å komme nærmere en enighet instansene imellom.
  Beslutning:
  - Styret avventer ytterligere tilbakemelding vedr. planen.
  - Svend har ønske om å gå inn i reguleringsgruppen når mer arbeid skal gjøres.

 6. Eventuelt

  Katja Marty Bye
  Styremedlem