REFERAT FRA STYREMØTE
i Flaskebe
kk vel 17. januar 2011

Tilstede: Anton Havnes, Svend Rand-Hendriksen, Katja Marty Bye, Kjell Erik Bjerge
Fraværende
Sted: Flaskebekkveien 65, kl. 2000 - 2130

 1. Innkallelse
  Beslutning: - Godkjent

 2. Flaskebar
  Hva gjør vi? Lite folk.
  Beslutning:
  - Neste Flaskebar legges det lapper i postkasse. Katja gjør det.
  - Katja tar ansvar for Flaskebar med Knut

 3. Kontigent
  Det er kun kommet inn 20 kontigenter av fjorårets 98.
  Beslutning:
  - Det purres i mail/brev som sendes ut vedr. Flaskebar. Konto: 7020 20 00027
  - Kjell Erik hører med Truls vedr. nyeste lister
  - Katja får tak i giroblanketter som festes som eget vedlegg til Flaskebarinvitasjon

 4. Sosiale arrangementer
  Akekonkurranse. Huskonsert.
  Beslutning:
  - Kristian Bye tar ansvar for akedag – får med seg naboer med barn.
  - Høre med Åsleik vedr. huskonsert.

 5. Eventuelt
  Dugnad. Må forberedes litt.
  Beslutning:
  - Anton tar kontakt med Sjur for å høre hva som skal gjøres i forbindelse med Kleiva


Katja Marty Bye
Styremedlem