REFERAT FRA STYREMØTE
i Flaskebe
kk vel 7. mars 2011

Tilstede: Anton Havnes, Svend Rand-Hendriksen, Katja Marty Bye, Kjell Erik Bjerge
Sted: Flaskebekkveien 119, kl. 1930 - 2130

 1. Innkallelse
  Beslutning: - Godkjent

 2. Kommuneplanen/Reguleringsplanen
  Skal vellet gi noen uttalelse til Kommuneplanen? Truls vil gjerne at Flaskebekkområdet tegnes inn som et området som vurderes regulert.
  Beslutning:
  - Svend tar ansvar for å finne ut om dette er hensiktsmessig/riktig i og med at det er vellet som legger frem forslag om regulering og ikke kommunen.

 3. Regulering
  15. mars er det møte i Teknikk- og Miljøutvalget hvor reguleringsplanen forhåpentligvis blir tatt opp og hvor prosess videre vil bli diskutert. Møterom Kongle kl. 1815.
  Beslutning:
  - Anton følger opp Truls slik at vi kan få inn noe mer konkret om prosess til nettsiden
  - Svend og Anton prøver å gå på møtet.

 4. Kontingent
  Kun 25 har betalt til nå.
  Beslutning:
  - Fredrik lager en blankett og sender ut purring. Kjell Erik sender oversikt til Anton og Fredrik på hvem som har betalt.

 5. Huskonsert
  Arrangeres den 21/3 med Frode Alnæs og Ragnar Heyerdahl. 27 er til nå påmeldt.

 6. Styrekandidater til Nesodden Velforbund
  Nesodden Velforbund ønsker kandidater til styret.
  Beslutning:
  - Anton hører med Jon Erik Bjerk om han er interessert

 7. Spørsmål til ordførerkandidatene.
  Det er kommet henvendelse fra Nesodden Velforbund vedr. spørsmålsrunde til ordførerkandidat.
  Beslutning:
  - Ingen har spørsmål å stille

 8. Tidspunkt for Generalforsamling – mulig å endre tidspunkt?
  Vi har satt av tid 15. juni men Anton har behov for å bytte dato.
  Beslutning:
  - Ny dato satt til 8. juni. Anton bestiller lokale.

 9. Vårdugnad
  Vi har planlagt dugnad i påsken. Dato flyttes.
  Beslutning:
 10. Eventuelt
  Flaskebar - det ble klargjort uklarheter rundt datoer for Flaskebar.
  Nettside – det må tas noen grep for at siden skal være mer oppdatert og interessant for medlemmene.
  Beslutning:
  o Fredrik linker nettsiden til Flaskebekk Vel sin Facebook side


Katja Marty Bye
Styremedlem