REFERAT FRA STYREMØTE
i Flaskebe
kk vel 11. april 2011

Tilstede: Anton Havnes, Svend Rand-Hendriksen, Kjell Erik Bjerge, Fredrik Meltzer
Sted:Anton, kl. 2000 - 2130

  1. Dugnad 7. mai
  1. Kontingent
  2. Salg av traktor
  3. Reparasjon av trappen i Kleiva
  1. Årsmelding
  2. Eventuelt

Anton H