75 års minnemarkering “Corncrake” 8/5/2019 18:00

Skal du opp Flaskebekkveien - bruk Vardeveien, ned bruk Øvreveien

Minnetavlen i Flaskebekkveien
I forbindelse med arrangement ved minnetavlen vil det være omkjøring via Øvreveien for de som skal nedover og Vardeveien for de som skal opp.

Om arrangementet;
Den mest dramatiske hendelsen på Nesodden under krigen fant sted nettopp på Flaskebekk.

Den 4. juli 1944 ble tre motstandsmenn drept av tyskerne på Flaskebekk.
Den 8 mai i år skal de hedres, under den største minneseremoni for ofra fra krigens tid på Nesodden.
Etterkommere av alle tre vil være tilstede under arrangementet, som vil finne sted i Flaskebekkveien, og i Varden leir.

Kl. 18:00
Flaskehalsene synger.
Lendeorientering ved historiker Stein Ugelvik Larsen
- Blomsternedleggelse ved minnetavlen i Flaskebekkveien av ordfører Truls Wickholm.

ca. 18:30 – Varden leir
Nordre Nesodden skolekorps
Minnetale ved Truls Wickholm
Orientering om minnesmerket
Etterkommeres erindringer

Arrangementet er åpent for alle, det vil være enkel bevertning. – Velkommen!

Arrangører;
Nesodden kommune, St. Georgs gilde, Nesodden Befalsforening

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram