Nyheter

Innkalling til Ekstrordinær Generalforsamling 11. oktober kl 18

Styret har mottatt et brev fra Viken Fylkeskomune som planlegger ny gang- og sykkelsti fra Flaskebekkkrysset til Granholt. De ønsker foreta grunnerverv av store deler […]

Les mer →
(Covidsikker-) vårdugnad lørdag 8. mai kl 11-15

Da er det tid for vårdugnad i vellet igjen. Styret har gått igjennom arbeidsoppgavene og utpekt områdeansvarlige for å få til en effektiv og hyggelig […]

Les mer →
Styrets komentarer til områdeplanen

Styret i Flaskebekk Vel har fått mandat fra vellets generalforsamling i 2021 til å uttale seg om punkter i planforslaget som omhandler Strandpromenaden med tilhørende […]

Les mer →
Offentlig ettersyn/høring av forslag til områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand

Kommunestyret vedtok i møte 27.01.2021 å legge ut forslaget til områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand, datert 27.01.2021 ut på offentlig ettersyn/høring jf. plan- og bygningsloven […]

Les mer →
Generalforsamling Flaskebekk Vel 2021

Styret har gleden av å innkalle til generalforsamling i Flaskebekk Vel onsdag 24. mars 2021, Kl.18.50-21.00 som et internett møte. Grunnet at Covid-19 pandemien vedvarer […]

Les mer →
Noen viktige datoer

Områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand Fra kommunen har vi fått opplyst at planen legges ut for høring 17. Februar og vil ligge ute i 6 […]

Les mer →
Vedlegg til Kommunestyremøte 27. januar

På kommunestyremøtet 27. januar ble områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand behandlet og besluttet sendt ut på høring. Vedlagt er forslaget fra Ap, som ble vedtatt […]

Les mer →
Historielaget er sjokkert

Akerhus Amtstidende har i dag en artikkel om områdeplan prosessen for Flaskebekk Nesodden: – Plan- og byggesaksutvalgets behandling og vedtak i møtet 15. desember legger […]

Les mer →
Kommunestyret skal behandle områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand

Områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand skal behandles i kommunestyret 27. januar 2021. Områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand var på høring i januar til mars 2020. […]

Les mer →
Oppsummering av møte i plan- og byggesaksutvalget 15.12.20

Merete Varøystrand har skrevet en oppsummering av møte i plan- og byggesaksutvalget 15.12.20. Områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand ble behandlet i Plan- og byggesaksutvalget den […]

Les mer →
Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram