Nyheter

IVK oppdatering #14 - møte m kommunen

Dato: 26. Oktober 2023Tilstede: Nicklas Wigforss for kommunen;Øystein Kartvedt, Ole Wang-Høiem, Bengt-Andre Eikaas, Jan Capjon for FBV. Møtet var arrangert for å drøfte aktuelle regulerings-spørsmål for Flaskebekk før innsendelse av... Read more »

Les mer →
IVK oppdatering #13

Tirsdag 12 september arrangerte styret og vellets IVK-gruppe et orienteringsmøte på Tangenten om hva vi vet så langt om prosessen med å anlegge vann og kloakk på Flaskebekk. Ca. 60... Read more »

Les mer →
IVK oppdatering #12

Orientering til medlemmer av Flaskebekk VelVellet vårt står ovenfor store forbedringer, men også flere utfordringer i forbindelse med utbygging av vann og kloakk i nær fremtid. Vårt eget utvalg av... Read more »

Les mer →
IVK oppdatering #11

Møte IVK utvalget FBV / Nesodden kommune, 7. august 2023Tilstede: Nesodden Kommune: Niclas Wigforss og Nora Hoff.Flaskebekk vel: Jan Capjon og Ole W. Høiem fysisk + Øystein Kartvedt og Bengt-... Read more »

Les mer →
IVK oppdatering # 10

Undertegnede fikk en liten oppdatering fra Fossum Anlegg om videre framdrift på Nordre Brygge. Kor oppsummert er statusen følgende Fredrik Meltzer 29. juni 2023

Les mer →
Flaskehalsenes Sommerkonsert

Lørdag 3. juni kl 15

Les mer →
Kunngjøring av endringer av områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand etter klagebehandlinger 

Kommunestyret på Nesodden vedtok områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand (plan-ID 20160206) 15. desember 2021. Det kom klager til vedtak av planen som er behandlet i separate saker.  Under følger (1)... Read more »

Les mer →
Generalforsamling 2023

Styret har gleden av å innkalle til generalforsamling i Flaskebekk Vel tirsdag 21. mars 2023, Kl.19.00-21.00 i Auditoriet på Tangenten. Dagsorden Lenker:

Les mer →
IVK oppdatering #9 (Nesodden kommune)

Referat fra IVK-utvalgets kommunikasjon med kommunen IVK-utvalget i Flaskebekk vel har etter forespørsel fått en oppdatering fra avd.leder for vann og avløp i kommunen, Nicklas Wigforss, angående fremdriften av vann... Read more »

Les mer →
IVK oppdatering #8 (Nordre Brygge)

Her følger en liten oppdatering om arbeidet på Norde Brygge: 2023-02-16 Fredrik Meltzer

Les mer →
1 2 3 9
Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram