Dugnad mot planten kanadagullris

Til velforeningene på Nesodden

Kommunen trenger deres lokalkunnskap og innsats for å bekjempe fremmede arter

Kommunen ønsker et samarbeid med velforeningene om fjerning av fremmede arter i Nesoddens nabolag. Dette er uønskede vekster i norsk flora som har «høy» eller «svært høy risiko» økologisk risiko, fordi de kan fortrenge stedegne arter, og er en av årsakene til tap av naturmangfold.

Kommunen bekjemper fremmede arter på kommunale eiendommer, men er helt avhengig av hjelp for å kunne begrense spredningen av artene i nabolag. Vi ønsker derfor å oppfordre til kartlegginger av forekomster samt dugnader i velene, for å få redusert omfanget av de fremmede artene som sprer seg mest.

Vi håper så mange som mulig vil være med på høstens dugnad mot planten kanadagullris.

Kanadagullris. Bilde: I.S. Fløistad, NIBIO

Kanadagullris, Solidago canadensis, er en flerårig plante som er i rask spredning. Planten ble innført som prydplante for hager og parker, men har nå spredd seg på hele Nesodden. Kanadagullris sprer seg både med frø og utløpere. En enkelt plante kan produsere opptil 10 000 frø. Frøene er svært spiredyktige og spres lett. Avkappede stengler med blomst vil kunne utvikle spiredyktige frø.

Vekstsesongen er i full gang og vi ønsker å oppfordre til en kartlegging av forekomstene og luking før sommerhalvåret tar slutt. I og med at frøene allerede er i ferd med å modnes og spre seg, så vil det være nødvendig å klippe av blomsterstanden og legge denne i en tett søppelsekk som kastes enten i restavfall eller i egnet kontainer for fremmede arter på Teigen avfallsstasjon. På våren bør planten lukes, slås, eller graves opp, rakes og fjernes.

Se vedlagt brosjyre for utfyllende informasjon om bekjempelse av kanadagullris.

Senere i høst vil det også bli arrangert en plukkedugnad for stillehavsøsters. Følg med på kommunens nettside for mer informasjon og bli gjerne med!

Mer informasjon om fremmede arter er tilgjengelig på kommunens nettsider, samt nettsidene til Miljødirektoratet, Artsdatabanken og Det norske hageselskap.
Ta gjerne kontakt med kommunen hvis du har spørsmål eller ønsker veiledning. Takk for ditt bidrag.

Vennlig hilsen
Sentralbord: 66 96 43 00 Miljøtelefon: 91 75 65 04 post@nesodden.kommune.no

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram