Flaskebekk Fiskesalgsslag

Laget ble etablert (og hadde sin storhetstid) under gjenreisningen etter orkanen i oktober 1987. I stedet for kakelotterier ble det satt garn, og fangsten ble solgt for å skaffe penger til materialer. Fiskeforbudet i Oslofjorden har i dag redusert aktiviteten til et minimum – inntil videre.

Fiskeforbudet har resultert i at aktiviteten i FF er redusert. Fiskebåten er solgt, og garngarderoben behørig lagret på hemsen i bryggehuset på Søndre.

Bryggehuset, fiskebryggen, badetrappen og målestasjonen www.miros.app på Søndre er stadig lagets ansvarsområde. Herunder også dokumentasjon av «historiske begivenheter», i form av bilder som preger veggene i bryggehuset.

Interessen for området er stor. Nesodden Historielag, Den norske Turistforening og andre foreninger og lag arrangerer turer langs Kyststien, og legger ofte en matpasuse til Søndre. Under pausene kåserer FF om alt fra smugling av sprit til orkan og fisk. Foredragene er populære, og blir som oftest belønnet med stående applaus og ovasjoner!

Dagens styre består av Tore Henning Larsen, Werner Wilson og Espen Arnesen. Øvrige medlemmer er Bjørn Olaf Bratz, Truls Grønneberg, Bjørn Mehus, Bjørn Garder, Steinar Gribb, Hege Holm, Rolf Senstad, Geir Knutsen og Øyvind Laache.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram