Flaskehalsene

Flaskehalsene ble etablert våren 2008 og består av rundt regnet 15 glade Flaskebekkværinger som synger med det nebbet de har og øver én gang i uken hjemme hos Arvid Iversen.

Repertoaret består av forskjellige sanger – Bellmann, Taube, med mer. Det foretas firstemt sang med jevn fordeling på stemmene. Dirigent og kunstnerisk leder, Arvid Iversen, har tidligere dirigert kor i Sandnes i 8 år, og liker godt å arbeide med å få folk til å strekke seg litt lenger – og ikke minst inspirere folk til å lykkes om man har lyst. Hans inntrykk er at folk trives og liker å oppdage at man mestrer dette. De fleste kan synge, om de bare finner frem stemmen – og ikke minst lærer å puste.

Nye medlemmer er hjertelig velkommen! Interesserte kan kontakte Arvid på tlf. 95 74 31 63.

Flaskebekk Vel
post@flaskebekk.no

Org nr. 986 555 900
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram